Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg"


 

Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” powstało w dniu 12 grudnia 2012 r. zrzeszając 17 osób, które poprzez działalność statutową pragną przyczyniać się do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zapewniać edukację kulturalną oraz rozwijanie twórczości i kreatywności osób w różnym przedziale wiekowym, ponadto upowszechniać kulturę filmową, wspierać działalność artystyczną: muzyczną, wokalną, teatralną, taneczną, recytatorską itp. Do głównych celów Stowarzyszenia „Kuźniczy Krąg” należą również: inicjowanie, wspieranie, jak również pomoc w przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, ekologicznych, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, zwiększenie zaangażowania w życie publiczne, promowanie aktywności obywateli m.in.: osób niepełnosprawnych, seniorów oraz młodego pokolenia. Pragniemy również rozwijać ideę wolontariatu, działania dla dobra ogółu mieszkańców Suchedniowa i okolic, organizować przeglądy, konkursy, turnieje i wystawy, a także poprzez współpracę z innymi stowarzyszeniami oraz instytucjami wpływać na atrakcyjność życia mieszkańców naszego miasta.


W latach 2013 - 2019 w ramach działalności Stowarzyszenia "Kuźniczy Krąg" realizowaliśmy zadanie publiczne pn. "Michniów miejscem przyjaznym dla dzieci i młodzieży", którego celem było prowadzenie świetlicy środowiskowej w Centrum Kształceniowo-Integracyjnym w Michniowie, a tym samym zapewnienie dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszar wiejski należący do Gminy Suchedniów miejsca umożliwiającego aktywne, kreatywne i twórcze sposoby spędzania wolnego czasu z dala od uzależnień oraz innych czynników destrukcyjnie wpływających na rozwój i późniejsze dorosłe życie młodego człowieka. W prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie świetlicy środowiskowej prowadzone były zajęcia plastyczne, techniczne, fotograficzne, muzyczne, taneczne, turnieje szachowe, turnieje gry w tenisa stołowego, nauka gry na gitarze klasycznej.

 


Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg" w ramach swojej działalności statutowej wspiera funkcjonowanie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie stanowiącego jednocześnie jego siedzibę. W związku z tym w roku 2013 i 2015 wspólnymi siłami zorganizowało "X i XII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski polskiej literatury emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego", będącego imprezą cykliczną, której celem jest popularyzacja polskiej literatury powstałej na emigracji, kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej, konfrontacja dokonań artystycznych, integracja środowisk twórczych regionu i kraju oraz przede wszystkim przybliżenie uczestnikom z całego kraju pisarza, którego życie było ściśle związane z Suchedniowem o czym pisał w "Innym świecie".
 

Na realizację powyższych zadań Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” pozyskało dwukrotnie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.


Ponadto Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” współorganizuje cykliczne imprezy Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”, do których należą m.in.: festyny z okazji Dnia Dziecka, „Jarmark Suchedniowski” oraz „Scena dla wszystkich”, ściśle współpracuje z Suchedniowską Orkiestrą Dętą i wspiera jej działalność.  W ramach Stowarzyszenia „Kuźniczy Krąg” działa również Klub Seniora „Kreatywni”. W roku 2016 wspólnie realizowaliśmy projekt "Emerycie trwaj w rozkwicie", na który Gmina Suchedniów pozyskała środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

W roku 2017 stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

 

 

Kolorowe jarmarki

Projekt dofinansowany przez Powiat Skarżyski w kwocie 1800 zł. Całkowity koszt projektu 2500 zł. Termin realizacji 10.06.2017 – 29.09.2017 r. Kolorowe jarmarki - spotkanie artystów powiatu skarżyskiego to impreza towarzysząca Suchedniowskiemu Świętu Kaszy. Celem projektu była integracja artystów plastyków, oraz twórców ludowych z wszystkich gmin Powiatu Skarżyskiego oraz gmin ościennych. Jarmark był okazją do zaprezentowania własnych wyrobów, podzieleniem się wiedzą z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego podczas warsztatów i pleneru malarskiego. Dodatkowo został zorganizowany panel dyskusyjny na temat: Gdzie kończy się sztuka, a zaczyna komercja.

 

Wiekowa orkiestra - monografia poświęcona Orkiestrze Dętej z Suchedniowa

Projekt dofinansowany przez Województwo Świętokrzyskie w kwocie 2500 zł. Całkowity koszt projektu 4500 zł. Termin realizacji 02.01.2017 – 30.07.2017 r. Zadanie miało na celu wydanie monografii Suchedniowskiej Orkiestry Dętej. Suchedniowska Orkiestra Dęta działająca w obecnej chwili pod batutą mjr Stefana Malinowskiego jest jedną z najstarszych czynnych Orkiestr Dętych w województwie świętokrzyskim. Powstała na przełomie XIX i XX wieku przy Suchedniowskiej Fabryce Odlewów, założonej przez Ludwika Starkego. Monografia oparta została na szerokiej i rzetelnej bazie źródłowej: archiwalia, kroniki rodzinne, wywiady z najstarszymi członkami orkiestry oraz publikacjach naukowych dotyczących tematu.

 

Wydarzenia, miejsca, spotkania w fotografiach Mariana Musiała

Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie w kwocie 3 470 zł. Całkowity koszt 4 300 zł. Termin realizacji 13.06.2017 - 10.09.2017 r. Zadanie miało na celu zorganizowanie wystawy poświęconej historycznej codzienności w mieście. Stowarzyszenie nawiązało kontakt ze spadkobiercami Mariana Musiała - zawodowego fotografika, który przez kilkadziesiąt lat w tutejszym zakładzie - fotografował pokolenia mieszkanców Suchedniowa oraz wiele ważnych lokalnych wydarzeń, a jego zbiory stanowią bezcenną kronikę lokalnej historii. Okazją do zaprezentowania wystawy były obchody jubileuszu 55-lecia miasta Suchedniowa. Wernisaż wystawy odbył się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie w dniu 28 czerwca 2017 r. Wystawa przyczyniła się do uaktywnienia lokalnej społeczności w życiu kulturalnym oraz do budowania i wzmocnienia tożsamości lokalnej.

 

 

W roku 2018 stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

 

 

Wystawa: Spotkanie pokoleń pod znakiem NIEPODLEGŁA. Suchedniowskie rody – Ostachowscy

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 2000 złotych. Celem realizacji zadania publicznego była organizacja wystawy pt. Spotkanie pokoleń pod znakiem NIEPODLEGŁA. Suchedniowskie rody – Ostachowscy. Zakres tematyczny wystawy wpisuje się w obchody 100 – tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie miało za zadanie przybliżyć mieszkańcom Suchedniowa historii osady, przez pryzmat rodzin, które odegrały istotną rolę w jej  dziejach. Dostęp do wystawy był bezpłatny i otwarty. Wernisaż odbył się 3 maja 2018 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica w ramach imprezy okolicznościowej „Kuźnica-Miastu”. Czas trwania wystawy to 2 miesiące. Była to nowa propozycja  naukowa, która wpisuje się w niezagospodarowany obszar historii i kultury Suchedniowa. Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” pragnie przybliżyć historię naszego miasta pod kątem znanych rodzin, które odegrały niebagatelne znaczenie w historii Suchedniowa i całego regionu świętokrzyskiego. Historia rodziny to zapis pokoleń naszych przodków, wiąże to co ludzkie z miejscem. Wywołany temat wystawy miał ukazać wielowarstwową historię Suchedniowa w kontekście społecznym. Chcieliśmy unaocznić, jakie znaczenie odgrywały całe rodziny na tle przemian dziejowych i  na tej podstawie zbudować poczucie identyfikacji i dumy wśród mieszkańców Suchedniowa.

 

„O nas i o sobie samym” wybór wierszy Danuty Świerzewskiej

Projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, który miał na celu wydanie i promocję tomiku poezji lokalnej, suchedniowskiej poetki i artystki. Działanie składało z dwóch  części: wydania publikacji oraz promocji poezji i rękodzieła artystki. Wydanie publikacji zostało poprzedzone digitalizacją całej dostępnej twórczości poetyckiej autorki, z pośród której wybrano piętnaście wierszy do publikacji /głównym kryterium wyboru był związek z regionem /. Zestawienie wszystkich dostępnych wierszy zamieszczone zostało na stronie internetowej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w wersji online. Następnym krokiem było wykonanie projektu graficznego, w którym zawarte zostały informacje biograficzne o artystce wybór piętnastu wierszy oraz fotografie rękodzieła. Publikacja była promowana plakatami i zaproszeniami na spotkanie promocyjne połączone z wystawą prac rękodzielniczych  Danuty Świerzewskiej. Publikacja została przesłana do bibliotek oraz jednostek kultury w całym powiecie. Promocja publikacji, wieczór autorski oraz wystawa odbyła się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie. Kwota uzyskanej dotacji 1500 zł.

 

"Od młodzika do młodego polityka"

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 4000 zł.

 

Gra wyobrażni. Warsztaty teatralne

Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Suchedniów w kwocie 1000 zł.

 

 

 W roku 2019 stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

 

 

„4 światy z tą historią” - planszowa gra edukacyjna

Projekt dofinansowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry" w Bielinach w kwocie 6250 zł.

 

Wystawa: "Muzyczny ślad na tle kolei losu. Suchedniowskie rody - Miernikowie".

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 1500 zł.

 

"Kosmiczny Dzień Dziecka"

Projekt dofinansowany przez Gminę Suchedniów w kwocie 3490 zł

 

"Bez pracy nie ma kołaczy". Przegląd obrzędowości gospodarczej województwa świętokrzyskiego

Projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej w kwocie 1500 zł.

 

"KAWKA Konfrontacje Amatorskich Widowisk Kabaretowych"

Projekt dofinansowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry" w Bielinach w kwocie 10 000 zł. Całkowita suma projektu 12 860 zł.

 

"Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego"

Projekt dofinansowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry" w Bielinach w kwocie 6250 zł. Całkowity koszt zadania 8723,14 zł.

 

"Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego - etiuda teatralna"

Projekt dofinansowany przez Gminę Suchedniów w kwocie 900 zł.

 

 

W 2020 roku stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

 

 

"Krajobraz w paski. Cykl warsztatów, wykładów historyczno - artystycznych bazujących na potencjale i tradycji Ziemi Świętokrzyskiej"

Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Suma dofinansowania: 67 139 zł

Całkowity koszt projektu: 79 272,75 zł

 

"Tak bywało przedtym wszędzie - przegląd godek i zwyczajów wiejskich"

Zadanie dofinansowane przez Powiat Skarżyski w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2020 roku z zakresu kultury.

 

Suma dofinansowania: 2 000 zł

Całkowity koszt projektu: 2 600 zł

 

"Wystawa magiczne młynarstwo. Suchedniowskie rody - Tumulcowie"

Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

 

Suma dofinansowania: 1 500 zł

Całkowity koszt projektu: 2 000 zł

 

"Wakacje bez uzależnień"

Zadanie dofinansowane przez Gminę Suchedniów.

 

Suma dofinansowania oraz całkowity koszt projektu: 10 000 zł

 

"Zdrowo i na ludowo IV Suchedniowskie Święto Kaszy"

Zadanie dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania - Wokół Łysej Góry".

 

Suma dofinansowania: 9 000 zł

Całkowity koszt projektu: 11 518,75 zł

Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2021.

 

 

W roku 2021 stowarzyszenie realizowało następujące projekty:

 

 

"Powiat skarżyski - jeden dzień to za mało"

Zadanie dofinansowane przez Powiat Skarżyski w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

 

Suma dofinansowania: 3 000 zł

Całkowity koszt projektu: 4 850 zł

 

"Kino letnie na leżakach"

Zadanie dofinansowane przez Powiat Skarżyski w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Suma dofinansowania: 2 315 zł

Całkowity koszt projektu: 3 425 zł

 

"Apetyt na wiedzę. Suchedniowskie Rody - Piastowie"

Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury - Wydarzenie

 

Suma dofinansowania: 2000 zł

Całkowity koszt projektu: 2550 zł

 

"Energetyczne wakacje bez używek"

Zadanie dofinasowane przez Gmnię Suchedniów - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i ochrona przed uzależnieniami.

 

Suma dofinasowania: 10 000 zł

Całkowity koszt projektu: 14 748,86 zł

 

"Gędzi Chór w hołdzie poecie - koncert w 130 rocznicę urodzin oraz 80 rocznicę śmierci Jana Gajzlera"

Zadanie dofinansowane przez Gminę Suchedniów - zadanie publiczne z zakresu kultury.

 

Suma dofinasowania - 2 500 zł

Całkowity koszt projektu: 2 700 zł

 

"Siła muzyki #uzależnienia"

Zadanie dofinansowane przez Gminę Suchedniów - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i ochrona przed uzależnieniami.

 

Suma dofinansowania - 15 000 zł

Całkowity koszt projektu - 17 000 zł

 

 

W roku 2022 stowarzyszenie realizowało następujące projekty:

 

"Niech gra... Suchedniowska Orkiestra Dęta"

Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Infrastruktura Kultury

 

Suma dofinansowania: 20 000 zł

Całkowity koszt projektu: 25 000 zł

 

"Pod Powstańczym Sztandarem. Suchedniowskie - Rody Barzykowcy"

Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

Suma dofinansowania: 2 500 zł

Całkowity koszt projektu: 2 950 zł

 

"XVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego"

Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

Suma dofinansowania: 2 500 zł

Całkowity koszt projektu: 2 900 zł

 

"Rajdy piesze i rowerowe po województwie świętokrzyskim"

Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

Suma dofinansowania: 4 500 zł

Całkowity koszt projektu: 7100 zł

 

"Wakacje w Kuźniczym Kręgu #uzależnienia"

Zadanie dofinansowane przez Gminę Suchedniów - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i ochrona przed uzależnieniami.

 

Suma dofinansowania - 47 500 zł

Całkowity koszt projektu - 75 000 zł

 

 

W roku 2023 stowarzyszenie realizowało następujące projekty:

 

"Odkrywamy bajkowe Ponidzie" - Rajdy piesze i rowerowe po Województwie Świętokrzyskim

Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Suma dofinansowania: 3 000 zł

Całkowity koszt projektu: 5 500 zł

 

"Artystyczne dusze" - Suchedniowskie Rody Zegadłowie

Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Suma dofinansowania: 3 475 zł

Całkowity koszt projektu: 4 125 zł

 

"Dzieci na szlaku Powiatu Skarżyskiego"

Zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe Skarżysko - Kamienna

Suma dofinansowania: 1 500 zł

Całkowity koszt projektu: 4 200 zł

 

"Wakacje w Kuźniczym Kręgu #uzależnienia"

Zadanie dofinansowane przez Gminę Suchedniów - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i ochrona przed uzależnieniami

Suma dofinansowania - 10 000 zł

Całkowity koszt projektu - 60 000 zł

 

"Mali odkrywcy świętokrzyskich skarbów #uzależnienia"

Zadanie dofinansowane przez Gminę Suchedniów - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i ochrona przed uzależnieniami

Suma dofinansowania - 10 000 zł

Całkowity koszt projektu - 13 000 zł

 

 

W roku 2024 Stowarzyszenie realizuje następujące projekty:

 

"Mosty do świata mody"

Zadanie dofinansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu "Równać Szanse"

Suma dofinansowania - 12 000 zł

Całkowity koszt projektu - 12 000 zł

 

"Mali odkrywcy skarżyskich skarbów"

Zadanie dofinansowane przez Powiat Skarżyski z zakresu turystyki

Suma dofinansowania - 2 400 zł

Całkowity koszt projektu - 3 900 zł

 

"Suchedniowska Biesiada Muzyczna"

Zadanie dofinansowane przez Powiat Skarżyski z zakresu kultury

Suma dofinansowania - 2 400 zł

Całkowity koszt projektu - 3 800 zł

 

"Letnia Akademia Muzyczna. Suchedniowskie Jam Session"

Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Edukacja Kulturalna 2024"

Suma dofinansowania - 

Całkowity koszt projektu - 

 

Szczegółowe opisy projektów realizowanych lub współprealizwanych
przez Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg" można znaleźć w zakładce "Projekty".

 

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny